anglicky 
Li Kaixiang Debbra Wood Schwartz Mingwei Zhao Václav Slivanský, Monika Pecikiewiczová Ada Slivanská Ondřej Kukal
Jitka Adamusová

25. Ameropa 2018
POJĎMĚ SPOLEČNĚ HRÁT A ZPÍVAT

Hana Müllerová

Sólové kurzy »»»

Sobota 14. 7. -
Sobota 21. 7. 2018
Brandýs nad Labem

Komorní hudba »»»

Neděle 22. 7. -
Neděle 5. 8. 2018
Praha, Kutná Hora

Slavomír Hořínka David Ehrlich Vadim Mazo

Ameropa 2018 - O nás


Mezinárodní kurzy Ameropa založil v roce 1993 v Praze Vadim Mazo se svými českými kolegy. Od počátků vytváří prostředí, kde hudebníci z mnoha zemí, kultur a různého věku pracují společně, učí se jeden od druhého a spolupracují při interpretaci komorní hudby. Profesionálové, studenti i hudební amatéři objevují odlišnosti kultur, obohacují se novými vědomostmi a informacemi v povzbuzující atmosféře. Důležitým posláním Ameropy je vzdělávání mladších, talentovaných hudebníků. Ameropa spolupracuje s profesionálními odborníky zabývajícími se komorní hudbou, kteří vyučují hru na hudební nástroje a interpretaci komorní hudby.

Ceny pro české účastníky jsou dotované Ameropou a sponzorskými příspěvky.
 • Ceny obsahují obědy, některé společné večeře a dopravu na koncerty v době trvání kurzů.
 • Ceny za kurzy nezahrnují ubytování. Příspěvek na ubytování bude hrazen zvlášť. Pro podrobnosti navštivte stránku s informacemi o možnostech ubytování.
 • Administrační poplatek za registraci je 400,- Kč, bude automaticky připočten k ceně kurzů.
Slevy:
 • Slevu ve výši 500,- z ceny komorního kurzu můžete získat za včasnou přihlášku (zaslanou před 18. únorem).
 • Slevu za opakovanou účast na kurzech ve výši 400,- přiznáme těm, kteří se na kurzy hlásí opakovaně. Je potřeba vyplnit roky účasti.
Podmínky platby:
 • Nevratný administrační poplatek a zálohovou platbu ve výši alespoň 50% je potřeba zaslat po registraci přihlášky do 15. dubna. Podrobnosti najdete po vyplnění přihlášky v "Účastnické sekci".
 • Celková cena kurzů musí být zaplacena do konce června 2018.

««« Pro podání přihlášky klikněte zde »»»


14. ročník mistrovských kurzů sólové hry
Brandýs nad Labem, 14. - 21. července 2018


Mistrovské kurzy se pořádají týden před komorními kurzy. Konají se v hudební škole města Brandýs nad Labem, vzdálené 20 minut od Prahy, snadno dostupné veřejnou dopravou. Kurzisté mohou dojíždět, nebo si zaplatit ubytování v hotelu v blízkosti hudební školy. Každý z účastníků kurzů absolvuje pět individuálních hodin a samozřejmostí je také sehrání repertoáru s korepetitorem. Kurzisté se také účastní tvůrčích dílen zaměřených na všechny nástroje kurzů. Kurzy sólové hry jsou perfektní příležitostí, jak se zdokonalit ve hře na nástroj, připravit se na následující komorní kurzy nebo nastudovat orchestrální party. Kurzy jsou zahájeny koncertem profesorů, koncertem hostů a uzavřeny třemi koncerty účastníků. Detaily programu a profesory sólových kurzů najdete zde: »»»

 • Dotovaná cena sólových kurzů pro účastníky trvale žijící v ČR, je 5 500,- Kč.
 • Cena programu pro děti do 14 let věku (narozené po 1. 8. 2004) a trvale žijící v ČR je 4 000,- Kč.
  Detaily programu pro děti najdete zde here: »»»


Mezinárodní kurzy komorní hudby
všeobecný přehled
Praha, 22. července – 5. srpna 2018


Program komorních kurzů je nejdůležitější část Ameropy. Koná se v Praze v posledním červencovém a prvním srpnovém týdnu. Aktivity jsou soustředěny do Základní umělecké školy Jana Hanuše, kde je k dispozici nespočet tříd a dva koncertní sály. Koncertní vystoupení jsou součástí kurzů. Některé koncerty se konají mimo školu v prestižních koncertních sálech a jsou pořádány ve spolupráci s mezinárodním festivalem "Praha, klasika.. / Prague, Classics.." Během kurzů se konají také přednášky a tvůrčí dílny.

Souběžně probíhá několik programů, které je možné kombinovat. Existuje možnost rozhodnout se pro účast ve více souborech a poznat větší množství skladeb komorní hudby. Protože výuka souborů probíhá denně podle shodného rozvrhu, znamená to podstatně méně času pro cvičení a výsledkem je nastudování více skladeb, ovšem bez patřičné hloubky. Opačný výsledek má intenzivní program, koncentrovaný na jedno dílo. V druhém týdnu je možné kombinovat komorní a orchestrální program, počet komorních souborů je pak omezen. Pro děti do 14 let nabízíme speciální program typu příměstského tábora (Youth Program). Ameropa také nabízí možnost pasivní účasti. Více detailů o jednotlivých programech najdete níže. Seznam umělců, kteří vedou kurzy najdete zde: »»»

Účast na Ameropě je sice časově velmi náročná, ale zbývá čas i na návštěvu Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst na světě, kterou by bylo škoda vynechat. Ameropa pořádá i (samostatně placený) půldenní výlet po Praze s možností prohlídky významných památek.

Jubilejní 25. ročník programu komorní hudby
Praha, 22. července – 5. srpna 2018


Hra v komorních souborech je základním prvkem Ameropy. Během dvoutýdenního programu je možné si vybrat mezi více či méně intenzivními kurzy v závislosti na věku a hudebních zkušenostech. Většina studentů je umístěna do více než jednoho souboru, většinou 3-4 každý týden. Typy souborů jsou variabilní: smyčcový kvartet, kvintet, sextet; klavírní trio, kvartet, kvintet; dechový kvintet; smíšené soubory dechových a smyčcových nástrojů, s klavírem, harfou, nebo zahrnující zpěv.

Je potřeba, aby zejména účastníci komorních kurzů byli dostatečně vybaveni pro souborovou hru. V přihlášce i v účastnické sekci najdete kolonky základního rozdělení podle interpretační skupiny a umělecké vyspělosti. Prosíme, věnujte této části pozornost. Vaše spokojenost s kurzy závisí na vyplnění těchto údajů. V případě potřeby konzultujte tuto skutečnost s Vaším učitelem, nebo profesorem kurzů. Pro informaci uvádíme základní rozdělení:
 • 1. Začátečník (základní dovednosti, bez zkušeností souborové hry)
 • 2. Mírně pokročilý (základní schopnost souborové hry, vyšší ročníky ZUŠ)
 • 3. Střední úroveň (např. absolvent ZUŠ, student prvních ročníků konzervatoře)
 • 4. Pokročilý (např. student / absolvent konzervatoře)
 • 5. Mistrovská (např. student AMU, profesionál)
 • 6. Speciální modul pro studenty se SVP
Pro účast v komorní části prosíme o nahrávku, můžete poslat odkaz, nebo ji přímo nahrát v účastnické sekci.

Je potřeba připomenout, že pro účast na komorních kurzech není dobré, aby se jednotlivci registrovali jen na jeden týden, protože by to narušilo přípravu komorních souborů. Výjimkou je dětský program a pasivní účast.

 • Dotovaná cena pro účastníky, trvale žijící v ČR, je na komorní program trvající dva týdny 8.500,- Kč.
 • Při kombinaci sólového a komorního programu je cena za dva týdny 7.000,- Kč.
  Cena tří týdnů kurzů je pak 12.500,- Kč.

 • V případě zvláštní domluvy je možné se účastnit jen prvního týdne komorních kurzů. Tuto situaci je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Cena za týdenní pobyt je 4.800,- Kč.
  V kombinaci se sólovými kurzy 9.800,- Kč.

 • Cena za týden pobytu na komorních kurzech programu pro děti do 14 let věku v Praze
  (narozené po 1. 8. 2004 a trvale žijících v ČR) je 4.000,- Kč.
 • Při účasti dítěte na 2 týdny komorních kurzů je cena kurzů 7.000,- Kč.
 • Při účasti včetně sólových kurzů je cena 3 týdnů kurzů 9.300,- Kč.
 • Detaily programu pro děti najdete zde here: »»»


Intenzivní program komorní hudby
Praha, 22. července – 5. srpna 2018


Pokročilí studenti, kteří mají již zkušenosti s komorní hudbou, se mohou přihlásit k účasti do Intenzivního programu. Za stejnou cenu kurzů jim zaručuje více výukových hodin (více hodin během jednoho dne) nebo delší lekce. Práce se studenty intenzivního programu spočívá v detailním studiu souhry i individuálních znalostí. Během 2 týdnů se soubor soustředí na jednu skladbu a pracuje důsledně na její kvalitní interpretaci. Někdy soubor studuje i více než jedno dílo, ale většinou se jedná o jeho částečné nastudování. Nastudovanou skladbu přednese soubor na koncertu festivalu. Účastníkům Intenzivního programu je doporučeno nekombinovat účast s dalšími programy, aby mohli svůj čas využít pro individuální přípravu a zkoušky souboru.

Účast v Intenzivním programu vyžaduje souhlas rady profesorů Ameropy. Nejlepší možností je se přihlásit jako již předem vytvořený soubor. Soubor lze případně sestavit speciálně pro účast na Ameropě. Účastníci, kteří se znají a dokáží spolupracovat, obvykle těží z tohoto programu nejvíce. Druhou možností je přihlásit se do Intenzivního programu samostatně, vyplněním kolonky v přihlášce. V "userarea" můžete nahrát ukázku své hry, nebo poslat link na aktuální nahrávky na webu do 30. dubna 2018. Účast bude umožněna za předpokladu, že se najde vhodné hudební uskupení. V některých intenzivních souborech mohou hrát i profesoři kurzů.

Potvrzení účasti v Intenzivním programu bude přihlášeným sděleno do 15. května 2018. Současně bude se souborem konzultován repertoár, aby se členové souboru mohli dobře připravit. Soubory, či jednotlivci, kteří nebudou do programu zařazeni, budou součástí komorních kurzů a mají možnost účast doplnit o další nabízené aktivity.

Letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga
Praha, 29. července – 6. srpna 2018


Ameropa spolupracuje s letní orchestrální akademií Filarmonietta Praga - Summer Orchestral Academy Filarmonietta Praga (SOAFP) www.filarmoniettapraga.cz. V létě 2018 SOAFP nabízí během konání Ameropy týden orchestrálního programu, který si můžete vybrat při vyplňování přihlášky. Orchestrální program se koná během druhého pražského týdne.

Protože se program uskuteční v druhém týdnu, je možné se soustředit v prvním týdnu na komorní skladby a v druhém kombinovat menší množství komorní hudby s hrou v orchestru. Zkoušky se konají samostatně po odděleních, následně čistě smyčcové a čistě dechové zkoušky, a poté celého orchestru. Je možné účastnit se jen orchestrálních kurzů konaných 2. týden. Týdenní pobyt kombinovaného programu je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory.

Symfonický orchestr v letošním roce nastuduje 7. symfonii d moll Antonína Dvořáka a Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll Johannese Brahmse. Je možné kombinovat komorní a orchestrální hru, nebo se přihlásit pouze na 2. týden orchestrálního programu.

Jedná se o skvělou příležitost naučit se a předvést klasickou hudbu na vysoké úrovni. V orchestru budou hrát i profesionálové z České filharmonie a dalších českých orchestrů, kteří také povedou dělené zkoušky jednotlivých sekcí. Orchestr bude řídit dirigent, skladatel a hudební organizátor Jiří Havlík, dlouholetý člen České filharmonie (lesní roh).

Notové materiály jsou dispozici na požádání.

 • Cena orchestrálního programu nebo kombinovaného programu, se neliší od ceny programu věnovaného komorní hudbě. Dotovaná cena pro účastníky trvale žijící v ČR je na dva týdny 8.500,- Kč.
 • Při kombinaci se sólovým kurzem v Brandýse nad Labem je cena tří týdnů celkem 12.500,- Kč.
 • Je možné účastnit se jen orchestrálních kurzů konaných 2. týden. Týdenní pobyt kombinovaného programu je potřeba řešit individuální domluvou s ohledem na komorní soubory. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách (15:00 - 18:00 hodin). Cena za týdenní pobyt je 4.800,- Kč.


Program pro děti - Youth Program
Brandýs nad Labem a Praha, 14. – 29. července 2018, případně do 5. srpna 2018


Součástí mezinárodních kurzů Ameropa je příměstský hudební tábor. Jeho cílem je povzbudit v dětech zájem o hudbu v rámci přátelského prostředí a společných hudebních i nehudebních zážitků. Je určen pro děti do 14 let (narozených po 1. srpnu 2004). U dětí do 7 let je potřeba konzultovat účast předem »»». Program je individuálně přizpůsobený věku, hudební vyspělosti a úrovni hry na hudební nástroj.

Hudební tábor se koná v rozmezí tří týdnů, od soboty 14. července do neděle 5. srpna 2018. Pobyt je v denních hodinách, zpravidla od 8:30 do 17:30. Večery jsou naplněné koncerty, workshopy a jinými společnými aktivitami, kterých se mohou s dětmi zúčastnit i rodiče.

Program je možné absolvovat formou dojíždění, nebo ve variantě s ubytováním. Ubytování je v hotelu a hrazeno zvlášť. Ameropa zajišťuje dohled nad dětmi, včetně ubytování s přítomností dospělých osob.
 • Program pro děti začíná v Brandýse nad Labem během mistrovských kurzů sólové hry. Naplňují ho sólové hodiny s profesory, případně příprava skladeb na komorní kurzy, společné hudební i nehudební aktivity, výtvarná nebo sportovní činnost. Výuka začíná v neděli 15. července.
 • V druhém (případně druhém a třetím) týdnu, které se konají v Praze, jsou děti zapojené do komorního programu. Hrají v několika mezinárodně složených komorních souborech, příležitostně se staršími studenty nebo profesionály. Děti mohou hrát i v orchestru, nebo zpívat ve sboru. Vyspělost prosím konzultujte předem »»»
 • Je možné se registrovat minimálně na jeden týden (Brandýs, 1. týden Praha), maximálně na všechny tři (týden v Brandýse plus dva týdny v Praze).
 • Závěrečné koncerty speciálně věnované dětem jsou v sobotu 21. 7. 2018 a v sobotu a v neděli 28. a 29. 7. 2018.

Budeme rádi, když se společných aktivit (kreativní hudební program, sborový zpěv, výtvarný program, sportovní aktivity) zúčastní i starší studenti. Věk jejich účast neomezuje, je třeba jen zajistit souběh se sólovými hodinami a respektovat, že Ameropa bude dávat přednost v rozvrhu dětem.

Podrobné informace a denní rozvrh najdete zde: Informace o programu pro děti »»»

Děti, trvale žijící v ČR, mají cenu programu dotovanou Ameropou a dárcovskými příspěvky. Uvedené ceny nezahrnují ubytování. K ceně programu bude připočítána částka 400,- Kč jako administrační poplatek.
 • Pobyt na dva týdny, týden v Brandýse a týden v Praze, stojí 7.700,- Kč.
 • Při účasti na 2 týdny komorního programu v Praze (bez sólového týdne) je cena 7.000,- Kč.
 • Pokud se dítě účastní všech 3 týdnů programu (týden v Brandýse a dva týdny v Praze) zaplatí 9.000,- Kč.
 • Je možné zajistit pobyt jen na jeden týden, v Brandýse i v Praze (1. týden kurzů) za 4.000,- Kč.


Modul pro hudebně nadané žáky se SVP
Brandýs nad Labem 14. – 21. července 2018, Praha 22. – 29. července 2018


Modul pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Projekt se zaměřuje na vzájemnou spolupráci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) a učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Podstatnou část spolupráce tvoří začleňování žáků se SVP do výuky uměleckých předmětů. Jelikož umění plní socializační funkci, dává možnost žákům se SVP zažít úspěch, rozvíjí emoční inteligenci a sebevyjádření žáků, snižuje vrstevnické napětí, zlepšuje klima třídy/školy atd. Jednou z důležitých aktivit projektu je zapojení studentů se SVP do letních hudebních kurzů. Kurzy se uskuteční díky spolupráci s Ameropou, kde bylo možné pro letošní rok zařadit modul pro tyto žáky.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora modulu SVP

Základní informace o modulu:
 • Pro žáky se SVP budou k dispozici asistenti, speciální pedagog i bezpečné prostředí, ve kterém budou moci rozvinout svůj umělecký potenciál. Smyslem modulu je vzájemné poznávání a obohacení běžných účastníků a žáků se SVP a jejich spolupráce na umělecké úrovni.
 • Modul pro žáky se SVP se bude konat první týden v Brandýse nad Labem a druhý v Praze 6.
 • Práci s žáky se SVP bude řídit koordinátorka, která zajistí hladký průběh celého modulu.
 • Plně dotovaná cena pro žáky se SVP trvale žijící v ČR.
Podmínky účasti:
 • Žáci a studenti se SVP se mohou v rámci Ameropy přihlásit do Youth Programu během sólového a komorního programu, neplatí zde věkové omezení, jak je definované u Youth Programu.
 • Starší studenti se mohou účastnit sólových a komorních kurzů.
 • Modul je určen pro žáky, kteří jsou vedeni na ZŠ/ZUŠ/SŠ/VŠ jako žáci se SVP minimálně v 1. stupni.


Nový program Ameropy

"Jazz / Klasika / Improvizace"
Prague, July 22 - August 5, 2018"Jazz / Klasika / Improvizace" je nový program Ameropy, který otevíráme letos poprvé. Jeho součástí budou samostatné kurzy pro jazzové hráče a studenty jazzu, pro ty, kteří se zajímají o jazzovou hudbu a improvizaci, ale i pro studenty klasické hudby, kteří mají zájem se s touto technikou seznámit. Více informací najdete zde: »»»

Pasivní účastníci


Nejen rodiče, ale i další osoby, které zajímají práce nastudované během Ameropy, se mohou registrovat jako pasivní účastníci jak pro sólový týden, tak pro komorní festival. Díky tomu si mohou zažádat o ubytování zajišťované Ameropou, stejně jako o stravování a dopravu. Mohou se účastnit všech lekcí, koncertů a dalšího programu, které Ameropa nabízí, ale samozřejmě se nezúčastní jako hrající / aktivní účastníci kurzů.

 • Pasivní účastníci nemají v ceně ubytování.
 • Cena pro pasivní účastníky je v Brandýse nad Labem (sólové kurzy) 2.000,- Kč.
 • Cena pro pasivní účast je v Praze 2.500,- na týden.
 • Dva týdny pro pasivní účastníky je 3.800,- Kč.

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat e-mailem »»»